Opinnäytetyö itsensä johtamisesta ammattitaitokilpailuissa

Tarjoilija-lajin ja ravintolapalvelun tiimilajin EuroSkills-kultaa vuonna 2012 Belgiassa voittanut Tanja Pöyhönen selvittää opinnäytetyössään, mitkä tekijät yhdistävät ammattitaitokilpailuissa menestyneitä. 

Opinnäytetyötä varten on haastateltu suomalaisia WorldSkillsin ja EuroSkillsin ravintolapalvelu-lajissa kilpailleita henkilöitä.

Työssä tarkastellaan sitä, mitä itsensä johtamisen keinoja entiset kilpailijat hyödynsivät valmennusprosessin eri vaiheissa ja mitkä tekijät vaikuttivat motivaatioon valmennusvaiheessa. Työssä käsitellään ammattitaitokilpailuiden valmennusvaihetta itsensä johtamisen näkökulmasta, kilpailusuoritukseen vaikuttavia henkisiä ominaisuuksia ja kilpailuiden jälkeen tapahtuvaa oppimisprosessin ja reflektoinnin teoriaa. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella ammattitaitokilpailuissa menestyneet käyttivät itsensä johtamisen keinoja valmennusprosessin eri vaiheissa. Haastateltavat olivat organisoineet aikataulunsa johdonmukaisesti valmennuksen aikana ja osa haastateltavista lopetti työskentelyn valmennuksensa loppuvaiheessa, koska heillä oli vaikeuksia sovittaa valmennuksen aikataulu yhteen työnsä kanssa. 

Tuloksista ilmeni myös muun muassa se, että yleistä terveyttä ylläpidettiin liikkumalla säännöllisesti, mutta nukkumisessa oli paljon eroavaisuuksia haastateltavien välillä. Kaikilla haastateltavilla voidaan katsoa olleen sisäistä motivaatiota harjoitteluun. Tätä ajatusta vahvistaa se, että haastateltavat eivät jättäneet harjoituksiaan väliin. 

Motivaatioon vaikuttivat eniten haastateltavien tavoitteellisuus, halu menestyä sekä kilpailuhenkisyys. Sinnikkyyden katsottiin olevan tärkeä ominaisuus valmentautuessa kilpailuihin, koska harjoituksissa tehdään paljon toistuvia harjoitteita. Haastateltavat kokivat olleensa henkisesti valmiita kilpailuihin, mikä näkyi tekemisen varmuutena ja itseluottamuksena. Henkistä valmiutta vahvistivat valmennusajanjakson valmennusmäärät sekä mielikuvaharjoitteet.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyö julkistettiin tänä keväänä. Työ on luettavissa Theseus-verkkopalvelussa.


Tanja Pöyhönen EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 -kilpailussa.

Teksti: Liina Luukkonen

Powered by Aava 3