Verkostojen vertaistukea valmennusseminaarissa

Strategiset lajiperheohjausryhmämme kokoontuivat Helsingissä syyskuun alussa. Ryhmät olivat toivoneet uutta potkua työskentelyynsä, ja tilaisuudessa kävikin niin vilkas keskustelu, että vastaavan kokoontumisen järjestäminen uudelleen sai kannatusta. Aamupäivän aikana pohdimme, miten voisimme kehittää nuorten ammattilaisten kilpailuvalmennusta ja tiivistää yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Yhtenä tärkeänä seikkana esiin nousi lajipäällikkö-valmentaja-tuomari-kolmikon tiiviin yhteistyön merkitys valmennuksessa. Hyvänä ideana pidettiin myös kilpailijoiden ottamista mukaan ohjausryhmien kokouksiin, koska se auttaa heitä hahmottamaan valmennuksen ja rahoituksen hankkimisen kokonaisuutta. Myös aiempien vuosien kilpailijoiden osallistaminen nähtiin tärkeänä, koska se on hyvä keino kerätä palautetta ja kehittää valmennusta sen avulla.

Keskusteluun nousi myös ryhmien oma vastuu viestintään osallistumisesta. Hyvänä käytäntönä nostettiin esiin lajiohjausryhmän, oppilaitoksen ja Skills Finlandin yhteistyö lajien viestinnässä. Myös näkymistä sosiaalisessa mediassa pidettiin tärkeänä.

Tilaisuuden luotsasi AKL ry:n Jouko Sohlberg. Yritys-oppilaitosyhteistyöstä puhui Kari Kaihonen AEL:stä ja amisreformia avasi Amken Satu Ågren.

Teksti: Liina Luukkonen

 

Powered by Aava 3