57 hotellin asiakaspalvelu / hotel receptioning

Hotellin asiakaspalvelu on yksilölaji, jossa kilpailijat suorittavat erilaisia hotellin vastaanoton tehtäviä. Niitä voivat olla esimerkiksi varauksiin liittyvät toiminnot, check-in vaiheen hoitaminen, haasteelliset asiakastilanteet ja reklamaatioihin vastaaminen. Kaikki tehtävät toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti ja asiakkaita esittävät palkatut ammattinäyttelijät. Kilpailijat saavat eteensä myös yllättäviä tilanteita ja pääsevät testaamaan ongelmanratkaisukykyjään. Kielenä on englanti, joten sen sujuva osaaminen on oleellista kilpailuihin osallistumisessa.

kilpailija alex laine

Teen Turun Scandicissa huippuosaajana toimimisen tutkinnonosaa. Suoritan kaksi ammatillista perustutkintoa samaan aikaan, ja valmistun toukokuussa vastaanottovirkailijaksi ja tarjoilijaksi.

Minulla ei ole aiempaa kisakokemusta. Hain kilpailemaan saadakseni mahtavan kokemuksen ammatista, josta tykkään.

Harjoittelen tekemällä töitä ja koululla teen harjoituskeissejä. Käymme ennen kilpailua Budapestissa tutustumassa hotelliin, jonka järjestelmän pohjalta kisatehtävä tehdään.

Harrastan vapaapalokuntatoimintaa.

”Aloitetaan täysillä, kiristetään loppua kohti."

EKSPERTTI Petri HÖRKKö

Lajin ekspertti ja lajipäällikkö on Petri Hörkkö (Turun ammatti-instituutti).

Tukijat