Mästare2018-huvudsamarbetspartners presenteras

Mästare-evenemanget har flera samarbetspartners. Många av evenemangets huvudsamarbetspartners har varit med och organiserat flera Mästare-evenemang. Under vårens gång presenteras evenemangets huvudsamarbetspartners på evenemangets Facebook sida och här på Skills Finlands webbsida.

Antti ja Airi Soljan säätiö
Stiftelsen, Antti ja Airi Soljan säätiö, som börjat sin verksamhet år 2007 har som syfte att stöda lärlingsutbildning, möjliggöra mästar-, gesäll- och lärjungetraditionens fortsättning samt öka uppskattningen för studier i handkunnighet i Finland. Antti ja Airi Soljan säätiö har varit med från början i att stöda Mästare-evenemang som ägt rum i Birkaland samt Mästare-tävlande från Birkaland som blivit valda till Yrkeslandslaget och tävlat i WorldSkills- eller EuroSkills-tävlingarna. Stiftelsen är med och stöder årets Mästare-evenemang, och möjliggör med sin insats att storevenemanget går smidigt.
www.anttijaairisoljansaatio.fi

Avant Tecno Oy

Electrolux Professional Oy

Festo Oy

John Deere Forestry Oy

Kao Finland Oy

Kaukora Oy
Kaukora Oy är ett företag i Åbo region som tillverkar de inhemska Jäspi-produkterna. Vi var med och stödde Mästare2015 i Åbo och nu igen med Mästare2018 i Tammerfors. Vi tycker om Mästare-tävlingen och -fenomenet. Det, att vi blir erbjudna chansen att komma med är ett fint tecken på det förtroende vi åtnjuter. Vi tror att samarbetet är ett utmärkt win/win förhållande för alla delparter, framtiden byggs upp genom nationellt samarbete, inte genom att var och en knegar ensam.
jaspi.fi

Machinery

Rekrytori

Robert Bosch Oy

Pirkanmaan Osuuskauppa
Pirkanmaan Osuuskauppa är ett handelslag som ägs av sina ägarkunder, som anställer ca. 3 000 Birkalandbor. Handelslagets hörnstenar är öppen växelverkan med kunderna, en briljant kundupplevelse samt ansvarsfull, effektiv och högklassig aktivitet, vars nytta delas ut till kunderna. Som Mästare2018-huvudsamarbetspartner är Pirkanmaan Osuuskauppa med och möjliggör storevenemanget i Tammerfors samt söker efter ny yrkeskunnig arbetskraft.
www.s-kanava.fi/web/pirkanmaa/etusivu

Schenker Oy

Siemens Oy
Siemens Oy levererar produkter, lösningar och tjänster inom elektrifierings-, automations- och digitalisationsbranscherna. Bolagets teknologilösningar främjar hållbar energiproduktion, intelligenta energisystem, effektiv transport samt konkurrenskraftig industri. Siemens Oy är ett i Finland och Balticum agerande dotterbolag till Siemens AG, som ägs till 100-procent av Siemens AG. Siemens Oy har en omsättning på ca. 250 miljoner euro och har ca. 540 anställda. Siemens AG har en omsättning på 83 miljarder euro och har sammanlagt 370 000 anställda. Siemens Finland sponsorerar automations- och elektronikgrenarna i Mästare2018 eftersom bolaget vill genom partnerskapet stöda ungdomars yrkeskunnande både nationellt och internationellt. Vi har varit med i Mästare-tävlingen från och med året 2013. Siemens stöder även de internationella yrkesskicklighetstävlingarna EuroSkills och WorldSkills.
www.siemens.com/fi/fi/home.html

Särkänniemi
Särkänniemi är med för första gången som samarbetspartner i Mästare-evenemanget – naturligtvis när vi är i Tammerfors! Mästare-säsongen kom igång med MegaStartti-evenemanget redan i Augusti 2017, då det i Särkänniemi nöjespark samlades studerande och elever för att åtnjuta de olika nöjesattraktionerna och live-musik. I samband med Mästare2018-evenemanget är Särkänniemi med och organiserar Finlands största fest för yrkesstuderande samt en networkingkväll för Mästare-aktörer på onsdag 16.5. Dessutom är Särkänniemi med och organiserar vissa av grenarna.
www.sarkanniemi.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tammerfors yrkeshögskola (TAMK – Tampere University of Applied Sciences) är en av Finlands största och mest tvärvetenskapliga högskolor. Yrkeshögskolan är även en av de högskolor med mest attraktionskraft – det är bra att vara på TAMK och i Tammerfors som studerande. Med över 40 olika program inom 7 olika sektorer, erbjuder TAMK flera möjligheter att välja mellan, och en examen från TAMK är ett trumfkort på arbetsmarknaden. För studerande ger det levande ekosystemet på 10 000 människors oförglömliga erfarenheter och goda förutsättningar för livet. Från TAMK är både studerande och lärare med och bygger upp Mästare-evenemanget – och även ett par tävlande i uppvisningsgrenen MTC – Manufacturing Team Challenge!
www.tamk.fi

Tampereen kauppakamari
Tampereen kauppakamari, som firar sin 100-årsfest i år, stöder näringslivets förutsättningar, entreprenörskap, god konkurrens och internationalisering i Birkaland region. Som Mästare2018-evenemangets samarbetspartner stöder Tampereen kauppakamari arrangeringen och marknadsföringen av evenemanget, så att kunskap om evenemanget även når näringslivets aktörer. Främjandet av relationer mellan läroanstalterna och arbetslivet är en del av handelskammarens engagemangsplan.
www.tampereenkauppakamari.fi

Tampereen messut

Teknologiateollisuus ry

Toyota Material Handling Finland Oy

Wihuri Tekninen kauppa

Volvo Finland Ab

Würth Oy