Anmälda till Mästare2018-semifinaler

Som bilaga finns information om de anmälda till Mästare-semifinalerna (på finska).

Vid eventuella förändringsbehov vänligen meddela Emmi-Maria Husu via email.