Mästare9 bekantar en med olika yrken

Mästare9 är en munter och flitig hantverksskicklighetstävling, som tar med sig såväl 7.–9.-klassister som publiken. Det fartfyllda evenemanget är ett roligt sätt att bli bekant med olika yrken. Med tävlingen vill man öka kunskapen om yrken som kräver hantverksskickliget, speciellt inom branscherna för teknik, textilarbete och hushåll. Samtidigt ämnar man öka yrkesutbildningens attraktionskraft samt förbättra samarbetet mellan grundskolorna, yrkesskolorna och företagen.

Den tidigare till grundskolans 9.-klassister riktade tävlingen Mästare9 är nu öppen för grundskolans 7.–9.-klassister. Tävlingen är lekfull men uppgifterna kräver kvickhet och kreativitet. Samma skola kan delta med flera lag. Deltagarna är elever i grundskolans 7.–9.-klasser, och lagen kan bestå av elever från olika årskurser (7.–9.). Lagens medlemmar kan vara från olika klasser men måste vara från samma skola.

Tävlingen har tre olika skeden:

  1. Lokaltävlingar, de bästa lagen avancerar till de regionala tävlingarna.
  2. Regionaltävlingar, det bästa laget i varje region avancerar till finalen.
  3. Finalen, arrangeras i samband med det nationella Mästare-evenemanget.

I olika delar av Finland arrangeras årligen hundratals lokal- och regionaltävlingar. Kolla in tidtabellen för ert område nedan. Tidtabellerna för läseåret 2017-2018.

Mästare9-finalien arrangeras i Mästare-evenemanget, som nästa gång äger rum 14.–17.5.2018 i Tammerfors. Vi publicerar tidtabeller för olika delar av landet i den mån de slås fast. Regionaltävlingar hålls i 12 olika regioner. Noggrannare information om evenemanget (bl.a. tidtabeller, regioner och kontaktinformation) går att finna på finska.

Mästare9 relaterade publikationer och material