Erasmus+-hankkeita voi hyödyntää kilpailu- ja valmennustoiminnassa

Erasmus+-haku vuodelle 2019 on avattu. Ohjelman painospisteisiin on lisätty kilpailutoiminta: "Kestävien kumppanuuksien luominen ja/tai edelleen kehittäminen kansallisten, alueellisten tai sektorikohtaisten ammattitaitokilpailuorganisaatioiden välille tavoitteena edistää ammatillista huippuosaamista ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaa."

Kumppanuuksien avulla voidaan myös kehittää ja tukea järjestelyjä, joilla valmistellaan ja koulutetaan opiskelijoita tai henkilöstöä ammattitaitokilpailuihin tai osallistutaan niihin. Hankkeet tulee toteuttaa  yhteistyössä yritysten, koulutuksen järjestäjien, sektoriorganisaatioiden ja muiden relevanttien sidosryhmien kesken.

Hyväksyttävien hankkeiden (KA2: Strategiset kumppanuushankkeet tai Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät) on vastattava ohjelman tavoitteisiin, pelkkä valmennus- ja/tai kilpailutoiminnan rahoittaminen ei ohjelmasta onnistu. Liikkuvuushankkeiden (KA1) vähimmäispituus opiskelijoiden osalta on kaksi viikkoa.

Pilottina, osana alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä (KA2), vuonna 2019 rahoitusta myönnetään 4-5 Huippuosaamiskeskukselle (Centres of Vocational Excellence). Hankkeiden tavoitteena on kehittää tietyn alan ammatillista koulutusta yhdistäen se strategisiin lähtökohtiin. Hankkeissa tulee olla mukana vähintään neljä ohjelmamaata, kahdeksan kumppania ja kolme yritystä, joten kyse on kooltaan laajoista hankkeista. Viitteellinen budjetti näille hankkeille on yhteensä 4 miljoonaa euroa ja niitä hallinnoi komissio.

Strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyy 21.3.2019 ja pilottien 28.2.2019.

Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta