56 hotellin asiakaspalvelu / hotel receptioning

Hotellin asiakaspalvelu on yksilölaji, jossa kilpailijat suorittavat erilaisia hotellin vastaanoton tehtäviä. Niitä voivat olla esimerkiksi varauksiin liittyvät toiminnot, check-in vaiheen hoitaminen, haasteelliset asiakastilanteet ja reklamaatioihin vastaaminen. Kaikki tehtävät toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti ja asiakkaita esittävät palkatut ammattinäyttelijät. Kilpailijat saavat eteensä myös yllättäviä tilanteita ja pääsevät testaamaan ongelmanratkaisukykyjään. Kielenä on englanti, joten sen sujuva osaaminen on oleellista kilpailuihin osallistumisessa.

kilpailija Jaana Säkki

Hain kilpailemaan, koska se tarjoaa lisähaastetta ammattiini. Haluan aina ylittää itseni, ja kilpaileminen tuo juuri tätä.

Opiskelen tällä hetkellä Turun ammatti-instituutissa vastaanottovirkailijaksi. Suoritan samalla kaksoistutkintoa ja käyn ylimääräisiä lukiokursseja mielenkiinnon vuoksi, sillä pidän kyseisistä aineista.

Harjoittelen WorldSkills-kilpailuun työpaikallani tekemällä asiakaspalvelua ja back office -työtä, simuloimalla kilpailuympäristöä eli tekemällä esimerkiksi toisten opiskelijoiden tuottamia kilpailutehtäviä, sekä harjoittelemalla vanhoja kilpailutehtäviä koulussa valmentajan kanssa.

"Go big or go home"

Omassa lajissani on parasta erilaisten ihmisten tapaaminen. Hotellin vastaanottovirkailijan työssä tapaa niin monia ihmisiä eri kulttuureista. Myös mikään asiakaspalvelutilanne ei ole samanlainen. Työssäni saa ratkoa paljon ongelmatilanteita ja jokainen työpäivä on erilainen.

Mottoni on “Go big or go home”. Olen perfektionisti, joten teen kaiken parhaani mukaan ja vähän ekstraa – miksi tyytyä vähempään.

EKSPERTTI Petri HÖRKKö

Tukijat