56 hotellin asiakaspalvelu / hotel receptioning

Hotellin asiakaspalvelu on yksilölaji, jossa kilpailijat suorittavat erilaisia hotellin vastaanoton tehtäviä. Niitä voivat olla esimerkiksi varauksiin liittyvät toiminnot, check-in vaiheen hoitaminen, haasteelliset asiakastilanteet ja reklamaatioihin vastaaminen. Kaikki tehtävät toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti ja asiakkaita esittävät palkatut ammattinäyttelijät. Kilpailijat saavat eteensä myös yllättäviä tilanteita ja pääsevät testaamaan ongelmanratkaisukykyjään. Kielenä on englanti, joten sen sujuva osaaminen on oleellista kilpailuun osallistumisessa.

kilpailija Jaana Säkki

Turun ammatti-instituutti

Opiskelen tällä hetkellä Turun ammatti-instituutissa vastaanottovirkailijaksi. Suoritan samalla kaksoistutkintoa ja käyn ylimääräisiä lukiokursseja mielenkiinnon vuoksi.

Hain kilpailemaan, koska se tarjoaa lisähaastetta ammattiini. Haluan aina ylittää itseni.

Harjoittelen WorldSkills-kilpailuun työpaikallani tekemällä asiakaspalvelua ja back office -työtä, simuloimalla kilpailuympäristöä eli tekemällä esimerkiksi toisten opiskelijoiden tuottamia kilpailutehtäviä, sekä harjoittelemalla vanhoja kilpailutehtäviä koulussa valmentajan kanssa.

"Go big or go home"

Asiakaspalvelutilanteet eivät ole koskaan samanlaisia. Työssäni saa ratkoa paljon ongelmatilanteita, ja jokainen työpäivä on erilainen.

Hotellin vastaanottovirkailijan työssä tapaa ihmisiä monista eri kulttuureista, mikä onkin omassa alassani parasta.

Mottoni on “Go big or go home”. Olen perfektionisti, joten teen kaiken parhaani mukaan ja vähän ekstraa – miksi tyytyä vähempään.

EKSPERTTI Petri HÖRKKö

Turun ammatti-instituutti

Hotellin asiakaspalvelu -lajin ekspertti ja lajipäällikkö on Petri Hörkkö (Turun ammatti-insitituutti). Ekspertti toimii lajin asiantuntijana ja tuomarina WorldSkills Kazan 2019 -kilpailussa ja siihen valmistauduttaessa. Lajipäällikön tehtäviin kuuluvat lajin toiminnan kehittäminen ja koordinoiminen Suomessa.

Tukijat