Mitt yrke: Ville-Pekka Virtanens historia från svetsarstuderande till företagare

EveryWeld Oy:s ägares, svetsaren Ville-Pekka Virtanens berättelse började från yrkesskolan. Virtanen avlade en grundexamen i maskin- och produktionsteknik vid Savon ammattiopisto och deltog i flera yrkestävlingar under studiernas gång. Virtanens, som tidigare ansett sig vara en dålig elev, framtid ändrades totalt till följd av tävlingarna. Svetsning blev den egna branschen, vilket bland annat lett till tävlande mot världens bästa och till grundandet av det egna företaget.

Läs Ville-Pekkas historia på Mitt yrke -webbsidan