Mästare är ett verktyg för utveckling av yrkesutbildningen

Temat för Mästare2019 KUNSKAPENS GLÄDJE beskriver enligt mig utmärkt det som yrkeskunskap i grunden bygger på. En järnhård yrkeskunskap föds genom erfarenhet men även till följd av att arbetstagaren njuter av görandet och får positiva upplevelser genom att göra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Kunskap uppmuntrar till utveckling och skapar konstant mera välfärd för det finska samhället.

Den årliga FM-tävlingen i yrkesskicklighet inklusive sidoevenemang är ett utmärkt skyltfönster för högklassig yrkesskicklighet. För en ung tävlande ligger tävlingens vikt i det personliga. Tävlingen är en chans att övervinna sig själv, att visa sitt kunnandetill andra och bli märkt av arbetslivets representanter vid evenemanget. Mästare kan även vara en räddning när skolgången i sig själv inte är tillräckligt utmanande.

För besökare stöder evenemanget främst vid val av framtida yrke. Var annanstans kan man få se runt 50 olika yrken live, eller få prova sina talanger vid olika arbetspunkter? Mästare ger information om möjligheter angående de olika yrkena och erfarenheter om dem.

För läroanstalten är Mästare en utmärkt chans att uppdatera sin kunskapsbas och utrustning. Utbildningens kvalité hålls hög när undervisningsmetoderna och undervisningsmiljön hålls aktuell.

Mästare är en chans för företagen att se vad som lärs ut vid läroanstalterna och visa vad som behövs i det moderna arbetslivet. Företagen får synlighet och en prima plats för rekryteringen.

För lärare är Mästare en chans att utveckla sitt kunnande, uppdatera sina kunskaper samt skapa kontakter till företagsvärlden. Mästare är en chans att inspireras av begåvade ungdomar. Ungdomarna som tävlar om FM-medaljer utmanar även sina lärare till att utvecklas.

I tävlingens centrum ligger ungdomen som deltar i tävlingen, men alla aktörer drar nytta av verksamheten. Tävlingsuppgifterna kan användas vid utbildningen och pedagogiken utvecklas på basis av tävlingserfarenheterna. Berättelserna om unga yrkeskunniga är exempel som det lönar sig att sprida vitt och brett.

Mästares betydelse ligger i utbildningens utveckling, i att säkra dess kvalitet och i att bättra yrkesutbildningens uppskattning. Mästare har under årens lopp blivit ett av de största nationella evenemangen. Evenemanget är präktigt,

Jarmo Linkosaari
Mästare-tävlingschef, Skills Finland