Yrkestävlingsåret 2019 är livligt och framåtblickande

Skills Finlands strategiarbete som kom igång förra året fortsätter. Utbildningsanordnare hörs i relation med strategin och framtiden vid det tillfälle som ordnas i samband med Mästare torsdagen den 23 maj kl. 10–12. Alla Skills Finlands medlemmar och intressegrupper är välkomna till tillfället. Inbjudan inklusive noggrannare program skickas ut under vårens gång. En ny strategi, Skills Finland 2030, presenteras vid föreningens ordinarie möte i september.

Utvecklingsarbetet för Mästare framskrider. Detta år förnyas grenutbudet, handledningen utvecklas till ett koncept, organisationen uppdateras, grenarnas ledande effektiviseras och ett förnyande av evenemangets revision samt insamlingen av feedback. I enlighet med den nya Mästare-arrangemansmodellen är de följande Mästare-värdarna, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg och Björneborg redan aktivt med i utvecklingsarbetet. Den nya arrangeringsmodellen provas för första gång detta år även i semifinalerna. Med hjälp av avtalsförfarandet strävas det till att försäkra en allt bättre regional fördelning av semifinalerna.

Deltagandet i SuomiAreena i Björneborg har redan under två år givit bra erfarenheter. Följande sommar är temat Framtidens kunnande och innovationer. Vi ordnar ett diskussionstillfälle fredagen den 19 juli tillsammans med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Suomen Opiskelija-Allinassi OSKU, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf, Industrifacket och Utbildningsstyrelsen. Därutöver har vi en medborgartorgsplats på torsdag och fredag 18.–19.7.

European Vocational Skills Weeks huvudevenemang arrangeras alltid i EU-ordförandelandet, det vill säga denna höst i Helsingfors. Vi är med bland annat i form av arrangörer av en Mästare9-tävling för generaldirektoratet för Europas yrkesutbildning, där de får prova sin egen kvickhet och fingerfärdighet. Målet är att ta fram tävlingsverksamheten och dess roll i utvecklandet av yrkesutbildningen.

År 2021 öppnas WorldSkills-museet i Shanghai. Vi får under våren rota i våra förråd för att hitta föremål att donera från Finlands WorldSkills år, särskilt från WorldSkills Helsinki 2005-tävlingen. Även enskilda aktörer, exempelvis gamla tävlare och experter, kan fortfarande dela med sig av sina i minnen genom att berätta om dem. Om du är intresserad av att dela med dig av din historia, kan du förmedla den via oss.

Mästare2019 arrangeras i Joensuu 20.–23.5. Norra Karelen agerar som värd för storevenemanget för tredje gången. Mellan januari och februari ordnades för första gången Mästare semifinalerna under samma vecka i hela landet. I Mästare2019-tävlingen provas det för första gången på att ordna grenen rengöringsservice utan åldersgräns. Under de kommande åren kommer experimentet att utvidgas till flera grenar.

Nästa internationella yrkestävling är WorldSkills Kazan 2019, som äger rum i augusti i Ryssland. Finlands lag som består av 27 tävlare är redan i god fart när det gäller förberedelserna inför tävlingen. Det första landslagslägret har ägt rum och under de kommande månaderna svetsas tävlarna och experterna ihop till Finlands yrkeslandslag. Under det kommande året kommer även uppbyggandet av nästa yrkeslandslag för EuroSkills igång. EuroSkills 2020 äger rum i Graz, i Österrike hösten 2020. Abilympics-tävlingen planeras även preliminärt äga rum samma år, och tävlingen skulle hållas i Moskva.

Året 2019 kommer att vara ett intressant och arbetsfyllt år. Världen ändras och Skills-verksamheten ändras även. Vårt ambitiösa mål är inte enbart att följa med i förändringarna, utan även vara med i att skapa dem. Genom samarbete är förändringar möjliga.

Eija Alhojärvi