Blogg: Förberedelserna inför EuroSkills görs i nära samarbete med näringslivet

Året 2018 EuroSkills-tävling går av stapeln i september i Ungerns huvudstad Budapest. I årets EuroSkills tävlas det i 34 olika grenar, av vilka Finland deltar i 22. Finland har tidigare haft enorm framgång i EuroSkills-tävlingarna. År 2016 i EuroSkills Göteborg placerade Finland på andra plats i antal medaljer, efter Österrike medan Frankrike placerade på tredje plats.

Finlands representant i Hotel Receptioning i årets EuroSkills är Alex Laine, som också får sin grundexamen i hotell-, restaurang-, och cateringbranschen färdig våren 2018. Hotel Receptioning grenen har ökat i popularitet för varje år som gått, år 2014 ordnades en uppvisningstävling i grenen med fem finalister med, medan år 2016 var första gången som Finland hade en representant i grenen, Rudi Kaihari från Tredu var med och tävlade om guld i Hotel Receptioning med tio andra tävlare. I EuroSkills 2018 är det med iallafall 14 tävlande. Till följd av grenens popularitet och internationella karaktär finns det även planer på att ansöka om att inkludera grenen i WorldSkills repertoaren.

Grenledaren och experten för Hotel Receptioning, Petri Hörkkö från Åbo yrkesinstitut, har skrivit en bloggpost om grenens framtidsutsikter, träningsprogrammet och om företagssamarbete inom träningsverksamheten. Bloggposten är på finska och går att läsa på SkillsFinlands webbsidor.

Experterna agerar som domare i de internationella yrkesskicklighetstävlingarna medan grenledarna ansvarar för koordinering av grenen inför tävlingarna. EuroSkills2018 äger rum 26.-28.9.2018 i Budapest i Ungern. Från Finland deltar 25 tävlare och 22 experter.

EuroSkills 2018: hotellin asiakaspalvelu -lajin valmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa