Ansök till Mästare2020-semifinalorganisatör

Alla Mästare2020-semifinaler ordnas under vecka 5, dvs. 27.1.–31.1.2020. Finaltävlingen äger rum 11.–14.5.2020 i Jyväskylä. Tävlingarnas grenledargrupper bestämmer om semifinalernas organisatörer under första möte den 24 september 2019. Organisatörerna för semifinalerna publiceras på Mästare2020-webbsidorna.

Ansökan för att bli semifinalorganisatör ska lämnas in senast den 3 maj 2019.

All information om och anvisningar angående organiseringen av semifinalerna går att finna i intresseanmälan.

Intresseanmälan (pdf), på finska

Ansökan för att bli semifinalorganisatör görs genom ansökningsblanketten. Blanketten skall fyllas i och lämnas via e-post till adressen emmi-maria.husu@skillsfinland.fi.

Ansökningsblankett (xls), på finska

Semifinalerna är en central del av Mästare-tävlingen och deras utveckling är ett av Skills Finlands viktigaste mål. Fördelarna med att ordna semifinalerna och god praxis angående ordnandet har beskrivits i Semifinaalien parhaat käytännöt -publikationen.

Semifinaalien parhaat käytännöt (pdf)