Publikation: Från yrkesskicklighetstävlingar till arbetslivet – teknikkunnigas karriärberättelser

I yrkesskicklighetstävlingarna får unga yrkeskunniga visa sin skicklighet. Vägen till tävlingen och det egna yrket ser olika ut för alla.

Företagssamarbetet är en essentiell del av yrkesskicklighetstävlingarna som ordnas för unga. Tävlingarnas syfte är att utveckla yrkesutbildningen och garantera att företagen för så kunnig arbetskraft som möjligt. Dialogen mellan läroanstalterna och företagen är till nytta för båda parterna.

Bekanta dig med broschyren som producerats genom samarbete mellan Skills Finland och Teknologiateollisuus som presenterar fem teknikkunnigas resor som fått sin begynnelse i yrkesskolan. I broschyren berättar Juho, Ville Iida, Sanni och Joni om hur de hittade sin egen grej.

Ammattitaitokilpailuista työelämään – teknologiaosaajien uratarinoita (pdf), på finska