Tävlaranmälan för Mästare2019-semifinalerna

Tävlaranmälan för Mästare2019-semifinalerna har börjat. Anmälningstiden för tävlare är 1.10.–2.11.2018. Semifinalsanmälan görs av lagledaren som skickar uppgifterna om alla tävlare från sin bakgrundsorganisation samlat i den bifoga anmälningsblanketten via e-post till emmi-maria.husu@skillsfinland.fi.

Mera information och anvisningar för anmälandet till Mästare2019-semifinalen, på finska (pdf)

Anmälningsblankett (xls)
Anmälningsblankett, på finska (xls)

I Mästare-tävlingen tävlar unga yrkesstuderande om FM-medaljer i yrkesskicklighet. Till finalen som hålls i Joensuu 20.–23.5.2019 kvalar man genom de nationella semifinalerna.

Mästare2019-tävlingens semifinaler hålls under vecka 5, d.v.s. 28.1.–1.2.2019. Tävlingsgrenarna, grenbeskrivningarna och semifinalernas tidtabeller, regioner samt begränsningar för anmälning meddelas på webbsidorna för Mästare2019 www.taitaja2019.fi/sv.