Tävling: Mästare2019 söker topplag som deltar i finalen

Mästare2019 organiserar tillsammans med Undervisningssekorns Fackorganisation OAJ och Teknologiateollisuus ry en tävling, i vilken ett Mästare2019 topplag söks.

I tävlingen deltar man genom att filma en video av laget, där studerandes förberedelser inför Mästare-finalen i Joensuu visas. Tävlingen tar slut den 30 april 2019 och vinnaren publiceras i samband med Mästare2019-evenemanget i Joensuu 20.–23.5.2019.

Mera information och instruktioner på Mästare2019-webbsidorna, på finska