Hedersordförande Veijo Hintsanen: 30 år bland yrkesskicklighetstävlingar

Skills Finland utnämnde i maj år 2018 Veijo Hintsanen till sill allra första hedersordförande. Hedersordförandeskapet är ett livstids hedersuppdrag. Hintsanen har varit med i Skills-verksamheten redan från och med 80-talets slut och bidragit starkt till att tävlingsverksamheten för yrkesskicklighet i Finland vuxit till dess nuvarande omfattning.

veijo_hintsanen_kunniapuheenjohtaja.jpg Hintsanens karriär bland tävlingarna i yrkesskicklighet började hos yrkesutbildningsstyrelsen (nuförtiden Utbildningsstyrelsen) där han agerade som utbildningschef för industriavdelningen. Allt började med en skräll när yrkesutbildningsstyrelsens vd. Jorma Pöyhänen steg in i Hintsanens rum år 1988 och meddelade: ”vi utnämner dig till teknisk delegat till IVTO” (nuförtiden WorldSkills).

– Början var inte enkel, varken i hemlandet eller på den internationella nivån, minns Hintsanen. –Finland hade ingen nationell Skills-organisation, och det budgeterades i princip ingenting för verksamheten. Till en början hjälpte dock personliga kontakter till läroanstalterna och företagsvärlden både i Finland och utomlands. IVTO:s verksamhet var inte heller ännu särskilt organiserad. De internationella tävlingarnas grenar och träningssystem hade inte ännu tagit form och det fanns ingen finansiering för träning eller deltagande i tävlingarna.

Enligt Hintsanen var grundandet av Skills Finland år 1993 ett steg till nästa nivå. Det var lösningen till flera problem och sakteligen steg nivån på de nationella yrkesskicklighetstävlingarna. Även tränandet för det internationella tävlingarna utvecklades. Det viktigaste målet med deltagandet i de internationella tävlingarna var att öka Finlands erfarenhet i fråga om nya grenar. Redan år 1999 i Montreal var det 30 tävlare med i Finlands lag. Samma år märkte Finland att landet var redo för att ansöka till värdland för WorldSkills tävlingen. Finland beviljades värdstatus och rätten att organisera tävlingen i organisationens generalförsamling i Lissabon.

– Arrangerandet av WorldSkills Helsinki 2005-tävlingen var den avgörande stimulansen för att både de nationella och de internationella yrkesskicklighetstävlingarna nådde en högre nivå. Mellan åren 2003–2011 hade Finland i genomsnitt WorldSkills-tävlingarnas största lag. Samtidigt steg arrangerandet av de nationella tävlingarna i Finland till en professionell nivå, anser Hintsanen.

Många intressanta roller

Veijo Hintsanen har agerat i flera roller inom yrkesskicklighetstävlingarna. Själv anser han att de mest intressanta av dem var medlemskapet i WorldSkills styrelse samt ordförandeskapet för den tekniska kommitteen åren 2003–2011.
– Under de åren togs det flera betydelsefulla steg mot den professionella organisation som WorldSkills är idag, konstaterar Hintsanen.

På den nationella nivån var inrättningsprocessen för Skills Finland samt ett långvarigt medlemskap i dess styrelse och arbetssektion angenäma uppdrag för Hintsanen.
– Särskilt intressant och givande var det att få vara i stormens öga i fråga om WorldSkills Helsinki 2005-evenemangets ansökningsprocess och även själva evenemangets många och även stundvis hektiska etapper. Genom samarbete blev det ju en helhet, som ännu idag anses vara en av de bästa modellerna för organiserande av WorldSkills evenemang, berättar Hintsanen.

Veijo Hintsanen ser tränandet och tävlingarna som ett viktigt verktyg för utvecklandet av utbildningen både nationellt och internationellt. Det internationella Skills-nätverket är en viktig kanal för delande av erfarenheter, kunnande och god praxis. Tävlingsverksamheten och yrkesutbildningens fasta koppling är ett sätt att utveckla de nationella utbildningssystemen.

Hintsanen ser Finland som en föregångare inom utvecklandet av integrationen mellan tävlingsverksamhet och yrkesutbildning.
– Den kunskapen och skickligheten vore det bra att även sprida ut till världen, säger Hintsanen.

Blicken mot framtiden

WorldSkills Vision 2025 är även Veijo Hintsanens vision för tävlingsverksamhetens framtid. Han har varit med på nära håll i att forma den. Hintsanen ser samarbetet mellan de olika parterna som en väsentlig del av verksamheten.

– För Finland erbjuder WorldSkills Vision 2025 rikligt med nya möjligheter även för försäljning av kunnande. Integration mellan olika sektorer är svag i de flesta länderna och det finns även brister i kunnandet inom andra aspekter. Även strategiska partnerships skulle vara tillrådliga för att snabba på utvecklingen, säger Hintsanen.

Hintsanen som gått i pension från sin post som rektor för Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK fortsätter att jobba på den internationella nivån för yrkesskicklighetstävlingarna och yrkeskunnandet genom att främja WorldSkills Vision 2025:s genomförandeplaner och praktiska genomförande.

– Min roll är, tillsammans med min erfarna brittiska kollega Chris Humphries att samla ihop skisser, tankar och framställningar från olika delar av världen samt att föra ihop helheten till en konsekvent form för behandling av de beslutsfattande organen. Samma mönster fortsätter sannolikt även i framtiden i någon form när det gäller konkretiseringen av verkställandefasen. Just nu pågår ett världsomfattande samråd som gäller verkställandet av de åtgärder som anses vara viktigast och akutast, berättar Hintsanen.

Kära minnen och vänner för livet

Minnen har Hintsanen samlat rikligt under årens lopp. Ett av de viktigaste är början på samarbetet med WorldSkills generalsekreterare David Hoey.

– Vid generalförsamlingen år 2004 i Hong Kong hjälpte David oss med finslipandet av vår presentation, och översatte den från Finglish till English. Sent på natten fick vi projektet klart och David började först därefter jobba på sin egen presentation. Det var en fin början på en evig vänskap, minns Hintsanen.

– Finländare uppskattas utomlands bland annat för att vi säger ganska tydligt vad vi tänker. Man behöver inte läsa mellan raderna för att förstå. Vi pratar möjligen inte så mycket, men vi pratar inte heller strunt. I WorldSkills kretsarna var jag en ”thinker” och min irländska bundsförvant i ledandet för den tekniska kommitteen var å sin sida ”speakern”. Jag fick även smeknamnet ”wise man” från det arrangemanget, och det låter ju inte alls så illa, skrattar Hintsanen.

Veijo Hintsanen anser det vara en hederssak att han har fått vara med i verksamheten för yrkesskicklighetstävlingarna i så många olika roller både nationellt och internationellt.
– Nya vänner, gynnsamma nätverk och intressanta utmaningar har allt varit mycket givande. Att bekanta sig med andra kulturer har öppnat ögonen för mig och även gett nytt perspektiv på det egna tänkandet, summerar Hintsanen.

 • slide

  Verksamhetsledare Eija Alhojärvi räcker den nyss utnämnda hedersordföranden Veijo Hintsanen ett hedersdiplom och en ordförandeklubba.

 • slide

  Skills Finlands första hedersordförandeklubba har gjorts av snickare Jaakko Järvi, som tog guld i EuroSkills Gothenburg 2016-tävlingen.

 • slide

  Veijo Hintsanen och Vilho Hurvu i IVTO:s möte.

 • slide

  Hannele Marttiini, Veijo Hintsanen och Pirjo Heikkilä i taito-olympiaderna (nuförtiden WorldSkills-tävlingen) i Amsterdam år 1991.

 • slide

  WorldSkills tekniska kommittees ordförande LIam Corcoran, Veijo Hintsanen och WorldSkills generalsekreterare David Hoey.

 • slide

  Bredvid statsminister Matti Vanhanen vid WorldSkills Helsinki 2005-tävlingens öppningsceremoni.

 • slide

  Åbo stads mottagning i samband med Mästare2015-tävlingen. I bilden Skills Finlands ansvariga mästartränare Teija Ripattila, Veijo Hintsanen samt Tuomas Eerola och Pirjo Tuominen från HAMK Finnish Academy for Skills Excellence.

 • slide

  Veijo Hintsanen (tredje från vänster) och andra Skills Finland rf:s grundare i föreningens 15-års fest år 2008.