Läroanstalternas bästa praxis för tävlingsverksamhet

Nätverkande, utbyte och export - tävlingsverksamhetens många tentakler

Utbytesstuderande till Singapore, tävlingsverksamhet till Kina ochh utbildningsexport till Brasilien. Detta är följden av att ett allt bättre kunnande och en ökad konkurrenskraft finns inskriven i läroanstaltens strategi.

"Där får vi kontakt med alla 76 övriga länder som deltar i tävlingen. Nätverken är till nytta exempelvis då vi söker utbytesplatser för studerande och lärare eller praktikplatser för studerande."

"De ser hurdan yrkesskicklighet och vilka pedagogiska metoder det finns i andra länder, utvecklar sin kompetens och uppdaterar sina kunskaper. Idag är det oerhört viktigt att skapa nätverk."

Hannu Immonen, Teknisk delegat för Finland i WorldSkills-tävlingarna

Mästare är mycket mer än en tävling

I Mästare-tävlingen deltar även ett stort antal personer utöver tävlande och personer som direkt främjar tävlandet. Vid evenemanget Mästare2016 i Seinäjoki avlade 110 studerande vid Koulutuskeskus Sedu studier i modersmål och etik samt fritt valbara studier genom att presentera yrkesvägar för nästan 4 000 högstadieelever. De handleddes av studiehandledare, tf. utbildningschef vid Sedu Anne Rintala tukksammans med kollegan Sini Rauhala.

"De studerande tyckte det var väldigt roligt att presentera yrkesvägar. Många kommenterade att det var fantastiskt att våga delta. Därtill fick de säkert också kunskaper i att ordna evenemang."

Anne Rintala, Studiehandledare och tillförordnad utbildningschef vid Sedu

Värför lönar sig studiehelheten Arbete som kräver spetskompetens?

Studerande inom hårbranschen vid Stadin ammattiopisto kan avlägga studiehelheten exempelvis genom att tävla i Mästare-tävlingar och övriga tävlingar samt genomföra olika projekt, såsom uppvisningar och välfärdsdagar.

”Jag ville avlägga studiehelheten eftersom jag var intresserad av att tävla. Jag deltog i Mästare2017-semifinalerna och i finalen arbetade jag som assistent åt en italiensk tävlande. Mitt tekniska kunnande utvecklades och jag lärde mig att tro på mig själv på ett nytt sätt. I Mästare-finalen lärde jag mig samarbetsförmåga och kunde skapa kontakter. Via tävlingarna lärde jag känna en fotograf som jag har ghort sminkningar för reklamfotograferingar efter tävlingen.”

Veera Rantanen, 3 årets studerande inom hårbranschen vid Stadin ammattiopisto

Läs mera om ämnet i publikationen Läroanstalternas bästa praxis för tävlingsverksamhet.