Mästare2018-tävlingen har 358 finalister

Taitaja2018.pngMästare2018-finalisterna har klarnat! I finalen tävlar sammanlagt 358 tävlare.

Mästare2018-finalisterna (pdf), på finska

Yrkesutbildningens storevenemang äger rum i Tammerfors 14.–17.5.2018. Evenemanget består av Mästare-, MästarePLUS- och Mästare9-tävlingarna samt rikligt med annat program. Evenemanget är öppet för allmänheten och det är gratis inträde.

Evenemangets webbsidor www.taitaja2018.fi/sv/