Rikligt med anmälda till Mästare2019-semifinalerna

Tävlaranmälan för Mästare2019-semifinalerna har tagit slut. Sammanlagt finns det 1474 anmälda, dvs. mera än förra året.

Antal tävlande i Mästare2019-semifinalerna enligt gren (pdf), på finska
Mästare2019-semifinalisterna enligt gren (pdf), på finska
Mästare2019-semifinalisterna enligt läroanstalt (pdf), på finska

I Mästare tävlar unga yrkesstuderande om FM-medaljer i yrkesskicklighet. Till finalen som i år äger rum i Joensuu 20.–23.5.2019 kvalar man genom semifinalerna.

Alla Mästare2019-tävlingens semifinaler ordnas under vecka 5, alltså 28.1.–1.2.2019. Tävlingsgrenarna, grenbeskrivningarna, semifinalernas tidtabeller och orter meddelas via Mästare2019-webbsidorna www.taitaja2019.fi/sv