Mästare2019-evenemanget slutfördes

Mästare2019-evenemanget besöktes sammanlagt av ungefär 28 000 besökare. Från Östra-Finlands högstadieskolor anlände det sammanlagt 4050 studerande inklusive studiehandledare. Seminarierna besöktes av 720 personer. Särskilt Arman Alizad och Pekka Hyysalo intresserade lyssnarna. Deras framställningar hade sammanlagt 310 lyssnare.

Evenemanget fick en prestigefull gäst, republikens president Sauli Niinistö tillsammans med sina följeslagare bekantade sig med evenemanget tisdagen den 21 maj 2019.

Mästare2019:s inkvarteringskvot var sammanlagt 1700 sängplatser. Besökarna spenderade i genomsnitt tre nätter i Joensuu-området, med andra ord gjordes det ungefär 5100 övernattningar.

Mästare2019-evenemanget fick väldigt mycket positiv synlighet i både nationell och lokal media. Evenemangets webbsidor besöktes under tävlingsdagarnas gång ungefär 110 000 gånger. På Instagram fanns det före fredagen den 24 maj 2019 sammanlagt 1843 #taitaja2019 publikationer. De sociala medierna syntes även på andra sätt under evenemangets gång.

Mästare2019-öppningsceremonin streamades via Youtube och hade före fredagen den 24 maj 2019 nästan 1150 visningar medan avslutningsceremonin hade 2553 visningar.

Mästare2019-evenemangets organisatörer är väldigt nöjda med evenemangets succé och tackar varmt sina samarbetspartners, tävlarna och deras stödtrupper, mediarepresentanter samt andra som besökt evenemanget.

Grenspecifika resultat går att finna på www.taitaja2019.fi/sv

Mer information: Mästare2019 tävlingschef Anne Karppinen, 050 359 8042,
anne.karppinen@riveria.fi

Bild: Nina Karausch / Riveria / Skills Finland