Utbildningsanordnare som haft framgång vid Mästare belönas vid seminariet för yrkesutbildning

Skills Finland belönar de utbildningsanordnare som haft framgång vid Mästare2019-tävlingen. Prisutdelningen sker vid seminariet för yrkesutbildning ”Ammatillisen koulutuksen seminaari – kyvykästä johtamista tulevaisuuteen” som organiseras under den europeiska veckan för yrkeskunskaper, torsdagen den 17 oktober i Paasitorni.

Seminariet organiseras av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, AMKE, Helsinki Business College och Stadin AO.

Program (pdf), på finska