Publikationer och material

MittYrke_1_19.png
Mitt yrke

Tidningen ger unga information om olika alternativ inom yrkesutbildningen. Den passar även utmärkt till att delas ut under föräldrakvällar.  I tidningen presenteras alla yrkesutbildningsområden, examina och utbildningsprogram. Tidningen utkommer en gång om året. Den ges ut av undervisnings- och kulturministeriet och Skills Finland.

Tidningen Mitt Yrke 20192020 (pdf)

Tidningen Mitt Yrke 2018–2019 (pdf)

Ett tryckt exemplar kan beställas av www.subjectaid.fi

100ammattiosaajaa.jpg
100 yrkeskunniga

På sidan kan du dyka in i olika yrkens nutid, historia och framtid.

När du kollar in de olika videorna och bilderna eller läser texterna kommer du att märka att hantverkskunnighet är en åtrådd vara på arbetsmarknaden. Många yrken som tidigare var farliga eller tunga har blivit säkrare och lättare, och i många yrken kommer arbetsbilden att bli allt mer mångsidig.

Materialet kan utnyttjas i studiehandledning samt på lektioner i historia och samhällslära.

100 yrkeskunniga -websidan

100 yrkeskunniga videon på YouTube