FLERA OLIKA MÖJLIGHETER ATT DELTA

Lärare, vill du med i verksamheten? Vi söker varje år tränare, grenledare som utvecklar grenen samt experter som fungerar i domarroll i tävlingar.

Företag, vi har flera samarbetspartners i både den inhemska Mästare-tävlingen samt i de internationella WorldSkills-, EuroSkills- och Abilympics-tävlingarna.

Studerande, om du vill med, ta upp saken med din lärare eller studiehandledare.

Stipendium för unga tävlande

Käsiteollisuuden Edistämissäätiö och Skills Finland rf har tillsammans kommit överens om samarbete, vars syfte är att stöda ungdomar som valts till yrkeslandslaget för WorldSkills-, EuroSkills-, eller Abilympics-tävlingarna i grenar med relation till handkunnighet i form av ett stipendium. Mera information och ansökningsblankett (pdf) på finska.

Kontakt

Teija Ripattila

Ansvarig mästartränare
Officiell delegat, WorldSkills Europe
040 455 2020
teija.ripattila@skillsfinland.fi