Styrelse

Skills Finlands styrelse samlas 5–6 gånger om året. Styrelsens medlemmar binder sig till att främja föreningens syfte och att agera i samklang med föreningens ändamål. Styrelsen sköter föreningens affärer i enlighet med lag och regler, samt föreningens beslut. Förutom Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna har lärar- och studerandeorganisationer samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Ordförande Seija Rasku, utbildnings- och kulturministeriet, undervisningsråd

Anne-Ahkola Lehtinen, Teknologiateollisuus ry, expert

Susanna Aro, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), koulutusjohtaja   

Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen, generaldirektör  

Kari Hyytiä, Infustrifacket rf, kontraktexpert

Elias Tenkanen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, ordförande

Päivi Koppanen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, 2:a viceordförande; OAJ:n Ammatilliset Opettajat ry OAO, ordförande; Tampereen ammattikorkeakoulu, lektor

Mikko Laakkonen, Servicefacket PAM rf, utbildildningspolitisk arbetskraftsexpert

Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, chef för digitala och utbildningsärenden

Petri Lempinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, verkställande direktör

Juuso Luomala, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, generalsekreterare

Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, chef

Saija Niemelä-Pentti, Oulun seudun ammattiopisto, vicerektor

Riina Nousiainen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, utbildningspolitisk expert

Tanja Oksanen, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf, studeranderepresentant

Petteri Ora, Kiipulan ammattiopisto, utvecklingschef

Tuulikki Similä, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, fondchef

Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto AKL ry, teknisk chef

Jyrki Turunen, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, styrelsemedlem; Pohjois-Karjalan ammattiopisto, rektor

Arja Ylitalo, Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry; Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, ekonomichef

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett organ som förbereder styrelsens arbete, som samlas 9–10 om året, och gör beslut med den kompetens styrelsen givit den. Arbetsutskottet följer på en operativ nivå med att arbetsplanen, föreningens mål och budgeten uppfylls, samt föreningens likviditet.

Seija Rasku
Ordförande
040 095 8845
seija.rasku@minedu.fi

Jouko Sohlberg
Vice ordförande
040 090 4003
jouko.sohlberg@akl.fi

Arja Ylitalo
Medlem
040 830 2262
arja.ylitalo@sedu.fi

Petri Lempinen
Medlem
petri.lempinen@amke.fi
040 766 7805

Eija Alhojärvi
Sekreterare
040 820 0126
eija.alhojarvi@skillsfinland.fi