Mästare-Evenemanget

Mästare är yrkesutbildningens storevenemang, som organiserats för första gången år 1988. Vid Mästare-tävlingarna tävlar unga yrkesstuderande om FM-medaljer i grenar som grundar sig på olika yrkesexamina. Förutom en tävlingsplats är Mästare en mötesplats för experter som arbetar runt yrkesutbildningen samt ett skyltfönster om yrkesutbildning för intresserade.

Skills Finland agerar som evenemangets stödorganisation, och ger ut arrangeringstillstånd till en läroanstalt inom yrkesutbildningen varje år.

Mästare2020 jyväskylä

Nästa gång äger Mästare-evenemanget rum i Jyväskylä 11.–14.5.2020. Evenemanget arrangeras av Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, tillsammans med sina samarbetspartners. Som tävlingschef agerar Maria Linnavirta från Gradia.

Mästare kör igång i början av år 2020 med semifinaltävlingar, i vilka det deltar ca. 1 500 unga yrkesstuderande. Semifinalerna hålls vid olika läroanstalter i olika delar av Finland under vecka 5. Från semifinalerna fortsätter de 8 bästa i varje gren till Mästare-finalen för att tävla om FM-medaljer i sammanlagt 44 olika grenar.

Utöver Mästare-tävlingen har Mästare-evenemanget i Jyväskylä rikligt med övrigt program. Seminarier, yrkesuppvisningar samt exempelvis Mästare9-finalen får publiken att bekanta sig med framtidens yrkesutbildning.

Evenemangets webbsidor

Mästare i framtiden

Läroanstalterna och Skills Finland har kommit överens om en modell, enligt vilken arrangören för mästare inte längre väljs ut på basis av ansökningar, utan arrangörerna bestäms tillsammans för ett antal år framöver. Under våren 2017 avtalades det om arrangörerna för åren 2020–2033.

Mästare2021 Uleåborg
Mästare2022 Björneborg
Mästare2023 Esbo
Mästare2024 Kuopio
Mästare2025 Åbo
Mästare2026 Seinäjoki
Mästare2027 Lahtis
Mästare2028 Joensuu
Mästare2029 Tammerfors
Mästare2030 Helsingfors
Mästare2031 Vasa
Mästare2032 S:t Michels
Mästare2033 Lapland

Materialbank

Uppgifter från tidigare Mästare-evenemang kan utnyttjas i utbildningen, även om studerandena inte är på väg att delta i tävlingen. Med hjälp av uppgifterna kan man skapa nya utmaningar för de studerande. I materialbanken finns uppgifter från yrkes-FM, MästarePlus och Mästare9.

Materialbanken

Avaa sivu

Aktuellt

Publikationer