Yrkesskicklighetstävlingar för tävlande med behov för särskilt stöd

MästarePLUS-tävlingen arrangeras varje år som en del av Mästare-evenemanget. Tävlingen består av 3–5 grenar som byts årligen, så att så många som möjligt av de studerande kan tävla med sitt kunnande. MästarePLUS-tävlingen har ingen övre åldersgräns, men de tävlande måste vara studeranden.

Studeranden under 20 år med behov för särskilt stöd kan även delta i yrkes-FM tävlingen Mästare. De grenar som det är möjligt att delta som en sk. +1-tävlare varierar årligen.

Internationellt i Abilympics

International Abilympics-tävlingen arrangeras vart fjärde år någonstans i världen, senast i Frankrike. Tävlingen för tävlande med behov för speciellt stöd och invalida består av dryga 30 olika grenar och har hundratals tävlande för tiotals olika länder. Skills Finland skickar Finlands lag till tävlingen.

Kom med

Alla studeranden vid en yrkesutbildningsanstalt för vilka det gjorts en HOJKS kan delta. Läroanstalterna anmäler studerandena till Mästare-semifinalerna och Abilympics-kvalen.