HANKINNAT

Julkista tukea saavana organisaationa Skills Finland noudattaa hankinnoissaan hankintalakia ja hankintoja koskevia säädöksiä.

Avoimista tarjouskilpailuista tiedotamme hankintailmoitukset.fi-sivuston kautta. Pienemmissä hankinnoissa lähetämme tarjouspyynnöt suoraan vähintään kolmelle mahdolliselle tarjoajalle.

Tarjouspyyntö ammatillisen koulutuksen vetovoimaviestinnästä

Tarjouspyyntö on julkaistu Hankintailmoitukset.fissä 9.11.2018. Tarjoajilla on mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä 16.11. saakka. Vastaukset kysymyksiin lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille sekä niille tahoille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa lisäkysymyksiin annetut vastaukset.

Tarjouspyyntöä koskevat lisäkysymykset ja vastaukset niihin (pdf)